Počas leta sme si pre Vás priatelia pripravili niekoľko tematických dní, užijeme si spolu veľa zábavy, smiechu, spoznáme nových kamarátov, tešiť sa môžete na tematické aktivity, súťaže a hry.

Tábory sú určené pre deti od 4 rokov a prebiehajú v čase 8.00-16.00.

Cena za tábor je 60€/deň.

Uvedená cena zahŕňa: pobyt vo Funtázii, animačné aktivity, celodennú stravu(desiata, obed – polievka + hlavné jedlo, olovrant) a pitný režim.

Maximálna kapacita je 12 detí. Nahlasovanie na tábor je možné najneskôr 48 hodín vopred.
Prihlásiť sa môžete osobne na prevádzke Funtázia, e-mailom: info@funtazianivy.sk alebo telefonicky: 0911 282 872.

Tešíme sa na všetkých malých táborníkov 🙂